Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Over ons


Bestuur

Mick, Voorzitter

Ik heb me kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie omdat ik graag wilde bijdragen aan het opzetten van een goede, democratische, basis voor RADICAAL, waar de leden in de toekomst verder mee kunnen. Ik heb de afgelopen tijd binnen BIJ1 ervaring kunnen opdoen met sommige van de taken die bij een bestuursfunctie horen en en ik hoop ze ook bij RADICAAL goed uit te kunnen voeren.

Ik hoop bij te kunnen dragen aan het coördineren van het bestuur en te zorgen dat wij als groep effectief kunnen werken. Voor mensen en organisaties binnen en buiten de organisatie wil ik een toegankelijk aanspreekpunt zijn.

Een functie in het bestuur van een organisatie als de onze is niet alleen organisatorisch en uitvoerend, maar ook politiek. Ik zal er dan ook naar streven dat mijn socialistische ideologie terug te zien is in al ons werk als bestuur en organisatie.

Leanne van der Velden, Secretaris

Mijn naam is Leanne, ik ben 24 jaar, en ik ben een transgender vrouw en communistisch activist die zich inzet voor gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid.

Als transgender persoon heb ik te maken gehad met discriminatie en onbegrip, zowel in persoonlijke als professionele situaties. Dit heeft mij gemotiveerd om me in te zetten voor de rechten van alle minderheden en kwetsbare groepen. Dit bracht mij naar BIJ1, omdat het de partij voor √°lle gemarginaliseerde groepen is. Ik ben een fervent voorstander van gelijke behandeling en respect voor iedereen, ongeacht hun gender, etniciteit of sociale status.

Ik ben ook een overtuigd communist en zie in deze ideologie een weg naar een samenleving met radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Ik geloof dat kapitalisme en de huidige politieke structuren de ongelijkheid in stand houden en de belangen van de rijken en elite dienen, ten koste van de werkende klasse en de onderdrukten.

Met mijn persoonlijke verhaal en politieke betrokkenheid hoop ik anderen te inspireren om zich uit te spreken en op te komen voor hun rechten. Ik blijf me inzetten voor een wereld waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en waarin alle mensen in staat zijn om te leven en te gedijen, ongeacht hun genderidentiteit, etniciteit, klasse of geaardheid.

Jesse ten Caat, Bestuurslid Communicatie

Mijn naam is Jesse, maar sommige mensen kennen me mogelijk beter onder mijn TikTok username PolitiekeKechie. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp in Drenthe genaamd Hollandscheveld. Naast de politiek ben ik MBO student. Ik studeer decoratie- restauratieschilder in Zwolle. 

In de woorden van Whitney Houston: “I believe the children are our future”. En dat zijn wij ook. Maar naast de toekomst, zijn wij ook het heden. Als wij ons verenigen en uitspreken kunnen we deze wereld steeds beter maken, rechtzetten wat vorige generaties verkeerd hebben gedaan. Dat is waarom ik mij heb aangemeld als bestuurslid bij RADICAAL. 

Voor RADICAAL ben ik al een jaar actief geweest bij BIJ1. Ik heb daar zoveel geweldige mensen mogen ontmoeten en zoveel kunnen leren. Ik ben zo blij met het bestaan van BIJ1/RADICAAL en hoeveel het mij heeft kunnen geven op beide persoonlijk en landelijk niveau. 

Ejilay Chin-A-Joe, Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Ejilay, ik ben 15 jaar oud en wonend in Rotterdam. Ik ben een voetbalscheidsrechter met een Surinaamse achtergrond en maak wekelijks racisme mee, daarmee wil ik ongelijkheid op deze manier bestrijden. 

Ik sta voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. In een antikapitalistische samenleving waarin het niet gaat om geld, maar om de mensen. In een klimaatrechtvaardig samenleving waarin de grootte uitstoters hun verantwoordelijkheid pakken en klimaatracisme wordt bestreden. In een samenleving waarin geen armoede bestaat en dat cultuur en seksualiteit belangrijkere onderwerpen worden bijvoorbeeld in het onderwijs. Het niet gaat om gesprekken voeren maar om uitvoeren van daden. 

Binnen RADICAAL zie ik een mooie organisatie om de dromen die ik heb waar te maken in de realiteit.

Waar wil je meeroverweten

Thema's

Verkiezingen